Bc. Monika Jurštáková, DiS.

Master's thesis

Sdílené ubytování jako nová forma konkurence v hotelnictví

Shared Accommodation as a New Form of Competition in the Hotel Industry
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of shared accommodation in Prague between 2011 and 2018. Shared accommodation is a growing phenomenon not only in the world but also in the Czech Republic and also a very discussed topic. These discussions are mainly related to the regulation, tax evasion and comparisons with the traditional model of accommodation services. The diploma thesis therefore compares …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na problematiku zdieľaného ubytovania v Prahe v období medzi rokmi 2011 až 2018. Zdieľané ubytovanie je rastúcim fenoménom nie len vo svete ale aj v Českej republike a tiež veľmi diskutovanou témou. Tieto diskusie sa viažu hlavne k otázkam regulácie, daňovým únikom a komparáciám s tradičným modelom ubytovacích služieb. V diplomovej práce je preto vykonaná detailná komparácia …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ufjor/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)