Theses 

Prípadová štúdia analýzy, návrhu a realizácie informačného systému založeného na architektúre klient server – Bc. Peter Pančík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Bc. Peter Pančík

Diplomová práce

Prípadová štúdia analýzy, návrhu a realizácie informačného systému založeného na architektúre klient server

The case study of analysis, design and implementation of the information system based on client-server architecture

Abstract: The diploma thesis focuses with the issue of usage of information systems based on client-server architecture. The first chapter is aimed to the explanation of basic terms in subject area. The second chapter describes the analysis of options of realization of the architecture client-server. The third chapter presents the proposal and the realization of own electronic shop with exploitation of the concrete open source solution OpenCart.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia informačných systémov založených na architektúre klient-server. Prvá kapitola je zameraná na vysvetlenie základných pojmov v predmetnej oblasti. Druhá kapitola opisuje analýzu možností realizácie architektúry klient-server. Tretia kapitola prináša návrh a realizáciu vlastného elektronického obchodu s využitím konkrétneho open source riešenia OpenCart.

Klíčová slova: informačný systém, klient-server, elektronický obchod, OpenCart, information system, client-server, electronic shop

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz