Bc. Martin Bednárik

Bakalářská práce

Martial arts club management system

Martial arts club management system
Anotace:
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu na riadenie karate klubu. Teoretická časť práce popisuje základné činnosti karate klubov, analyzuje problematické oblasti a navrhuje softvérové riešenie. Taktiež obsahuje prehľad funkčnosti aplikácie a výsledky používateľského testovania. Praktickú časť časť práce predstavuje samotná implementácia softvéru.
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to design and implement a karate club management application. The theoretical part of the thesis describes the basic operations of karate clubs, analyzes the problem domains, and designs a software solution. It also presents an overview of the application functionality and user testing results. The practical part of the thesis is the software implementation itself …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2024
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Programování a vývoj aplikací / Programování a vývoj aplikací