Dominik WILD

Bakalářská práce

Jazyk fotbalu: Jazyková analýza vybraných českých a německých webových stránek fotbalových klubů se zvláštním zřetelem k lexikálním odlišnostem.

Language of football : Linguistic analysis of selected Czech and German football club web pages, with special references to lexical features.
Abstract:
This bachelor paper analysis and describes the language of football on the base of two selected sources - football web pages - especially from the point of view lexicology. The paper is divided into two parts: theoretical and practical one. The practical part describes the phenomenons, which are analysed in the theoretical one. The author chose the web pages of football clubs FC Viktoria Pilsen a FC …více
Abstract:
Tato bakalářská práce rozebírá a popisuje jazyk fotbalu na základě analýzy vybraných textů z webových stránek dvou fotbalových klubů - jednoho českého a jednoho německého -, a to především z pohledu lexikologie. Práce je rozdělená na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje a přibližuje čtenáři zejména vybrané lexikální jevy, které jsou poté analyzovány v praktické části …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WILD, Dominik. Jazyk fotbalu: Jazyková analýza vybraných českých a německých webových stránek fotbalových klubů se zvláštním zřetelem k lexikálním odlišnostem.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina