Mgr. Zuzana HANÁKOVÁ

Diplomová práce

Komunikační strategie neziskové organizace Prázdninová škola Lipnice

Communication strategy of non-profit organization Vacation school Lipnice
Anotace:
Práce pojednává o neziskové organizaci Prázdninová škola Lipnice, která se zabývá zážitkovou pedagogikou formou kurzů pro veřejnost. Práce obsahuje stručné představení vzniku a historie společnosti, její předmět činnosti. Dále pak popis její corporate identity a analýzu segmentace trhu. V projektové části jsou zpracované výsledky dotazníků se zaměřením na motivaci účastníků a zdroje informací o organizaci …více
Abstract:
The objective for this master's thesis was to reach the comprehensive overview of communication strategy and organization functionality. This thesis includes innovative suggestions and improvements for partial communication strategy. This thesis dissertates about non-profit organization called "Prázdninová škola Lipnice" which is interested in experience pedagogy in the form of public open courses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
Zveřejnit od: 27. 4. 2009
Identifikátor: 7581

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Štěpán Prachař

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANÁKOVÁ, Zuzana. Komunikační strategie neziskové organizace Prázdninová škola Lipnice. Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace