Jan Liška

Bakalářská práce

Násilné trestné činy páchané se střelnou zbraní v podmínkách České republiky

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá trestnou činností páchanou se střelnou zbraní na území České republiky. Práce se zaměřuje provedení analytického zkoumání v oblasti legálně nelegálně držených zbraní a jejich vztahu k evidované trestné činnosti Policii ČR. Zhodnocení počtu odevzdaných zbraní a jejich klasifikaci během zbraňových amnestií zkoumání vývoje počtu držitelů zbrojních průkazů. Práce se věnuje …více
Abstract:
This bachelor work is aimed at committing criminal activity where firearm is included, in region of Czech Republic. This piece of work is aimed at analytical research in area of legaly and illegaly held weapons and their relationship to recorded criminal activity of police of Czech Republic. It also mentions an evaluation of handed in weapons and their clasification during weapon amnesties by researching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Vlastislav Man, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS