Theses 

Trh s realitami ve Středočeském regionu – Ing. Kateřina Straňavová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kateřina Straňavová

Diplomová práce

Trh s realitami ve Středočeském regionu

The Property Market in the Central Bohemia Region

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na realitní trh středočeského regionu. Práce popisuje, jak se pohybují ceny nemovitostí a vysvětlení, k čemu slouží cenové mapy. Dále jsou zde popsány možnosti financování nemovitostí, postupy nebo typy hypotečních úvěrů. V praktické části se zaměřuji na aktuální příčiny pohybu cen nemovitostí na trhu. V současné době je třeba sem zahrnout i finanční krizi, která zasáhla v určité míře i realitní trh. V poslední části diplomové práce popisuji postup při prodeji nemovitosti. Jaké smlouvy jsou potřeba a jak nejlépe postupovat při výběru vhodné realitní kanceláře.

Abstract: My dissertation focuses on the property market in the central Bohemia region. The dissertation describes property prices fluctuation and the use of regional price maps. The thesis also describes the options for financing property including the types of mortgages that are available. In the practical part of dissertation I focus on main cause of property price fluctuation including the impact of the current financial crisis. In the final part of my dissertation I describe the process of buying a property which highlights the contracts required and how to choose a suitable real estate agent.

Klíčová slova: vlastník, nájemník, družstvo, státní podpora, hypoteční úvěr, bonita, úroková sazba, splácení úvěru, finanční krize, tržní cena, kupní smlouva, předávací protokol, katastr nemovitostí owner, lodge, housing association, state benefit, mortgage credit, creditworthiness, interest rate, mortgage loan repayment, financial crisis, market-price, contract of purchase, completion certificate, real estate register

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: Ing. Karel Bareš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz