Ing. Eliška Šilhánková

Bachelor's thesis

Ubytovací infrastruktura okresu Brno-venkov

Accomodation estabilishments in Brno-venkov district
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce „Ubytovací infrastruktura okresu Brno-venkov“ je analýza a hodnocení současného stavu a dosavadního vývoje ubytovací infrastruktury okresu Brnovenkov. První část práce je zaměřena na teoreticko-metodická východiska, což představuje vymezení pojmu cestovní ruch, předpoklady cestovního ruchu, hromadná ubytovací zařízení a poskytované služby a objekty individuální rekreace …more
Abstract:
The goal of my bachelor thesis “Accommodation estabilishments in Brno-venkov district” is the analysis and rating of the current state and previous development of accommodation infrastructure in the Brno-venkov region. The first part of the thesis is focused on theoretical and methodological basis, i.e. definition of the tourism, its preconditions, collective accommodation establishments, provided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta