Kateřina VYSLOUŽILOVÁ

Bakalářská práce

Zavedení bodového systému a jeho vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu

The introduction of a points system and its impact on safety and traffic.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá legislativou upravující provoz na pozemních komunikacích a zavedení bodového systému. Tato práce popisuje páchané přestupky i trestné činy, které spadají do oblasti porušení pravidel silničního provozu. Hodnotí jaký vliv mělo zavedení bodového systému na nehodovost.
Abstract:
This bachelor work deals with the legislation regulating road traffic and the point system. This work describes the offenses committed crimes falling within the traffic violation. It assesses the impact of the introduction of a points system for accidents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2011
Identifikátor: 137419

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Bronislava Štěpánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYSLOUŽILOVÁ, Kateřina. Zavedení bodového systému a jeho vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7byx8o 7byx8o/2
4. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
4. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.