Bc. Tomáš Bábek

Master's thesis

Management projektu Velké ceny ČR v dráhové cyklistice a komparace se zahraničními projekty

Project management of Grand Prix CR in track cycling and comparison with foreign projects
Anotácia:
Cílem diplomové práce „Management projektu Velké ceny ČR v dráhové cyklistice a komparace se zahraničními projekty“ je návrh a vypracování projektu sportovní akce mezinárodního rozměru. Ke splnění tohoto cíle jsem využil odborných znalostí získaných při studiu managementu sportu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, ale také osobních mnohaletých zkušeností získaných v průběhu …viac
Abstract:
The aim of diploma thesis „Project management of Grand Prix CR in track cycling and comparison with foreign projects“ is a proposal and creation of international sport event project. I accomplished this aim by using the experience gained during the studies at Faculty of Sport Studies of Masaryk University in Brno and by using experience gained during my career of professional cyclist as well. In contrast …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií