Petr Lesák

Master's thesis

Metoda Analytic Network Process

Analytic Network Process Method
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice vícekriteriálního rozhodování, konkrétně pak metodě Analytic Network Process (ANP). Úvodní část obsahuje shrnutí teoretických poznatků potřebných k porozumění metodě a používaných ve zbytku práce. Popsána je metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) a její zobecnění na metodu ANP. Součástí práce je i zmapování softwaru schopného modely metody ANP řešit. Hlavní pozornost …more
Abstract:
The thesis is concerned with Multi-Criteria Decision Making, in particular the Analytic Network Process method. The introductory part is dedicated to compile all the theory necessary to understand the method and utilized throughout the paper. The Analytic Hierarchy Process method is described and later generalized in the form of the ANP. Part of the paper is a description of available software products …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2011
  • Supervisor: Jana Kalčevová
  • Reader: Roman Černohous

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28505