Nikola Jirousková

Bakalářská práce

A selecting of a suitable CHARTIS EUROPE S.A. product by using multi criteria decision making

Výběr vhodného produktu společnosti CHARTIS EUROPE S.A. pomocí vícekriteriálního rozhodování
Anotace:
V této bakalářské práci se řeší otázka, zda je dobré se pojistit jako mladý člověk, který za pojištění skoro nic nezaplatí nebo se o pojištění zajímat až ve chvíli, kdy jde člověk do důchodu a je ve věku, kdy všechny léčby trvají déle. Cílem této práce je zjistit, který pojistný produkt od společnosti CHARTIS EUROPE S.A. je nejvýhodnější pro mladou a pro starou osobu. Tento problém budu řešit v praktické …více
Abstract:
This thesis addresses the question of whether it is good to insure as a young man who pays very small amount or interest to the insurance when a person goes into retirement and when the injury heals worse and longer. The target of this thesis is to determine which insurance product from CHARTIS EUROPE S.A. is advantageous for young and for old person. I solve this issue in the practical part of this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Irena Šindelářová
  • Oponent: Václav Kořenář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32541