Petra SOUCHOVÁ

Diplomová práce

Využití Evropského sociálního fondu pro rozvoj zaměstnanosti v Jihočeském kraji se zvláštním zřetelem na operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Using the European Social Fund for developing employment in South Bohemia with particular attention to the Operational Programme Human Resources and Employment
Anotace:
Diplomová práce má za cíl zjistit, jaké je skutečné uplatnění absolventů vzdělávacích, rekvalifikačních a dalších kurzů financovaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na trhu práce v Jihočeském kraji. Analyzuje vývoj na trhu práce v Jihočeském kraji a v jihočeských okresech v průběhu programového období 2007 ? 2013. Jsou popsány jednotlivé …více
Abstract:
This thesis aims to find out what is the real employability of graduates of training, retraining and other courses funded by the European Social Fund and Operational Programme Human Resources and Employment in the labor market in the South Bohemian Region. There is analyzed the development of the labor market in the South Bohemian Region and its districts during the Programming Period 2007 ? 2013. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUCHOVÁ, Petra. Využití Evropského sociálního fondu pro rozvoj zaměstnanosti v Jihočeském kraji se zvláštním zřetelem na operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7d438i 7d438i/2
10. 9. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 9. 2013
Bulanova, L.
10. 9. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.