Bc. Veronika Vítová

Diplomová práce

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho využití pro podporu zaměstnanosti na úrovni regionů

Operational program Human resources and employment and its use for employment support on the regional level
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza možností využívání finančních prostředků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro podporu zaměstnanosti na regionální úrovni. OP LZZ představuje v období 2007-2013 jeden z významných nástrojů pro podporu realizace aktivní politiky v oblasti zaměstnanosti. Teoretická část práce je soustředěna na deskripci regionální politiky zaměstnanosti České …více
Abstract:
The goal of submitted thesis is to analyze any posibilities of using fund in Operational program Human resources and emplyment for employmet support on the regional level. In the period 2007-2013 Operational program Human resources and employmet is one of the important instrument for supporting the implementation of active employment policy. Theoretical part is concentrated on decsribing the regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: Ing. Jiří Uklein, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta