Bc. Jana Pomahačová

Diplomová práce

Příprava žádosti o grant z Evropského sociálního fondu - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Preparation of application for Grant from European Social Fund - Operational programme Human resources and employment
Anotace:
Toto téma je významné z hlediska správného využití myšlenky Evropského společenství o společné politice zaměstnanosti, vzájemného využití obchodu a posílení celkové suverenity jednotlivých členských států. Cílem této diplomové práce je analyzovat dostupnost finančních prostředků z ESF a informovanost obyvatel o způsobu využití v konkrétním Moravskoslezském kraji.
Abstract:
This topic is essential for the proper use of the idea of a common European employment policy, mutual use of trade and strengthening the overall sovereignty of individual Member States. The aim of this thesis is to analyze the availability of funds from the ESF and information about how people use in particular Moravian Region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní