Theses 

Customer Experience – Veronika Kundrtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Veronika Kundrtová

Bakalářská práce

Customer Experience

Customer Experience

Anotace: Bakalářská práce se zabývá koncepcí Customer Experience a aplikací této problematiky na zvolený podnik. V teoretické části sumarizuje poznatky z oblasti Customer Experience a metod jeho měření, a přispívá tak k porozumění, jakým způsobem mohou podniky poskytovat pozitivní zákaznické zkušenosti. V praktické části se práce zaměřuje na vztah mezi prémiovou cenou a zákaznickými zážitky. Nejdříve na vybraném podniku, který si ve srovnání s konkurencí účtuje prémiové ceny, hodnotí kvalitu poskytovaného Customer Experience. V rámci měření je otestovaná použitelnost metody Net Promoter Score. Následně práce posuzuje, zda ochotu zákazníka platit prémiovou cenu ve vyšší míře ovlivňuje emocionální zákaznický zážitek či technická kvalita produktu.

Abstract: This bachelor thesis discusses the concept of Customer Experience and applies this issue to the chosen company. The theoretical part summarizes main findings from the area of Customer Experience and its measurement methods and thus helps to understand how companies can provide positive customer experiences. The practical part is focused on the link between premium price and customer experiences. First of all, the quality of provided experiences in a chosen company that charges premium prices is evaluated. Applicability of the Net Promoter Score is tested within the evaluation. Subsequently, the thesis assesses whether customers are willing to pay premium prices owing to excellent customer experience or due to technical quality of offered products.

Klíčová slova: Customer Experience, měření Customer Experience, Net Promoter Score, zážitek, zážitková ekonomie, zákaznická spokojenost, kvalita služeb, marketing, Customer Experience measurement, experience, experience economy, customer satisfaction, service quality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Cenek
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:38, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz