Veronika Kundrtová

Bakalářská práce

Customer Experience

Customer Experience
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá koncepcí Customer Experience a aplikací této problematiky na zvolený podnik. V teoretické části sumarizuje poznatky z oblasti Customer Experience a metod jeho měření, a přispívá tak k porozumění, jakým způsobem mohou podniky poskytovat pozitivní zákaznické zkušenosti. V praktické části se práce zaměřuje na vztah mezi prémiovou cenou a zákaznickými zážitky. Nejdříve na vybraném …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the concept of Customer Experience and applies this issue to the chosen company. The theoretical part summarizes main findings from the area of Customer Experience and its measurement methods and thus helps to understand how companies can provide positive customer experiences. The practical part is focused on the link between premium price and customer experiences. First …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Cenek
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management