Petr Urban

Bakalářská práce

Rozvojové cíle tisíciletí - Analýza efektivnosti rozvojové pomoci poskytované zemím třetího světa

Millennium Development Goals
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit problematiku zemí třetího světa s důrazem na africký kontinent. Ve své práci se budu zabývat především ekonomickými a sociálními problémy daných zemí. Pokusím se zhodnotit možnosti řešení těchto problémů a to nejen v ekonomické sféře. Zaměřím se také na politickou strukturu těchto zemí a její roli při hledání příčin chudoby a pokusím se zhodnotit možnosti předcházení …více
Abstract:
The objective of my bachelor thesis is to judge problems of the third world countries with the emphasis on african continent. I will especially focus on economic and social problems of the countries. I will try to judge potential solving problems not only in economic way. I will also focus on political structure of the countries and its role in looking for reasons of poverty and I will try to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Jana Kapinusová
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16303