Kamila JAKLOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vztahů ekonomických jevů a politické stability

Relation between Economic Situation and Political Stability
Anotace:
Politické strany při své volební strategii využívají jako jeden z argumentů ekonomickou situaci státu. Cílem práce je porovnat míru významnosti vývoje ekonomické stability vybraných evropských států s dopadem na rozhodování voličů. Vybrané ekonomické ukazatele, jako jsou hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, daň z příjmu fyzických osob, saldo importu a exportu a zadluženost jsou porovnávaný …více
Abstract:
The political parties use the economic situation of the state as one of their arguments in their electoral strategy. The aim of the thesis is to depict the impact of the economic situation in selected European countries on voters' decision making. Selected economic indicators, such as gross domestic product, unemployment, inflation, tax on personal income, balance of trade and debt are compared with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAKLOVÁ, Kamila. Analýza vztahů ekonomických jevů a politické stability. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses getpuc getpuc/2
15. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 4. 2019
Bulanova, L.
16. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.