Jakub Homola

Diplomová práce

Acceleration of the space-time boundary element method using GPUs

Acceleration of the space-time boundary element method using GPUs
Anotace:
V této diplomové práci se zabýváme akcelerací prostoro-časové metody hraničních prvků pro řešení rovnice tepla za použití grafických akcelerátorů. Tato metoda, narozdíl od sekvenčního procházení časových kroků, sestavuje globální prostoro-časové matice, které mají velké nároky na paměť. To omezuje velikost problémů, které jsme tímto přístupem schopni řešit. Vycházíme z existující CPU implementace knihovny …více
Abstract:
In this thesis we aim at accelerating the space-time boundary element method for the heat equation using GPUs. Contrary to the time-stepping approaches, the method assembles the global space-time system matrices, which have large memory requirements. This limits the size of problems that can be solved. Starting from the existing CPU implementation in the BESTHEA library, we develop a GPU-accelerated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Michal Merta
  • Oponent: Jan Zapletal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Výpočetní a aplikovaná matematika / Výpočetní metody a HPC