Bc. Jan SKŘIČKA

Diplomová práce

E-Marketing politické strany: Prezentace České pirátské strany na internetu

E-marketing of a political party: Internet presentation of the Czech Pirate Party
Anotace:
Hlavním cílem práce je vypracování projektu, který by pomohl politickému subjektu Česká pirátská strana získat nové příznivce a voliče. Teoretická část práce předkládá rešerši politického marketingu, nových marketingových nástrojů souvisejících s rozvojem internetu a v neposlední řadě představuje zkoumaný subjekt. Teoretická část předkládá východiska pro analytickou a projektovou část práce. V praktické …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is creation of a project that would support the Czech pirate party ? a relatively new political organization in the Czech Republic. The goal of the project is to find fans and supporters to the party. The desk study analyses technical literature in the field of political marketing, it describes new marketing tools originating from the recent developments in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18602

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKŘIČKA, Jan. E-Marketing politické strany: Prezentace České pirátské strany na internetu. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe