Bc. Hana Procházková

Master's thesis

Marketing divadel pro děti a mládež

Marketing of theatres for children and youth
Abstract:
Tato diplomová práce na téma Marketing divadel pro děti a mládež je zaměřena na hlubší pochopení dětského vnímání divadla a na samotné marketingové strategie vybraných divadel pro děti, které sídlí v Brně. Práce je založena na teoretickém průzkumu a analýze dostupné literatury o divadle, dětské vývojové psychologii a v neposlední řadě o marketingu. Jako sekundární zdroj informací sloužily provedené …more
Abstract:
This thesis deals with marketing of theatre for children and youth and focuses on deeper understanding of children’s perception of theatre and also on specific marketing strategies of selected theatres in Brno. The thesis is based on theoretical research and analysis of available literature about theatre, developmental psychology and marketing. Secondary source of information was provided via quantitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta