Bc. Spěvák Spěvák

Bakalářská práce

Online marketingová komunikace společnosti FATIMA Dance a Fitness

Online marketing communication of the company FATIMA Dance and Fitness
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení využití online marketingové komunikace společnosti FATIMA Dance a Fitness a formulace návrhů na zlepšení její aplikace. V úvodní části práce jsou představeny teoretická východiska marketingové komunikace a marketingového komunikačního mixu. Další část pojednává o základních údajích o vybrané společnosti. Ve třetí části je provedeno vyhodnocení získaných sekundárních …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the use of online marketing communication of FATIMA Dance and Fitness and to formulate suggestions for improving its application. In the introductory part of the thesis, the theoretical background of marketing communication and marketing communication mix are presented. The next part discusses the basic data about the selected company. In the third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/qazwv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management