Bc. Šárka Bartošková

Bakalářská práce

Online marketingová komunikace restaurace

Online marketing communication of restaurant
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci v online prostředí. Cílem této práce je zhodnotit současné nastavení online marketingové komunikace vybrané restaurace a vytvořit návrhy na její zlepšení. V teoretické části bude vymezena online marketingová komunikace, spolu s jejími nástroji v rámci komunikačního mixu se zacílením na web, PPC kampaně, SEO, remarketing, e-mailing, tvorbu …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with online marketing communication of restaurants. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the current setting of online marketing communication of a selected restaurant and create proposals for its improvement. The theoretical part presents knowledge from the field of marketing mix, and especially online marketing communication. The practical part describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ejw29/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Hudcovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management