Mgr. Markéta Žďárská, Ph.D.

Disertační práce

Differential proteomics and phosphoproteomics of hormonal regulations in plants

Differential proteomics and phosphoproteomics of hormonal regulations in plants
Anotace:
Cytokininy jsou rostlinné hormony, zapojené do mnoha vývojových a fyziologických procesů probíhajících v Arabidopsis thaliana. Cytokininová odpověď se liší v různých částech rostliny, například se ukazuje, že cytokinin má opačný vliv na růst a vývoj prýtu a kořene. Nicméně molekulární mechanismy cytokininové specifity na úrovni jednotlivých pletiv ještě nejsou zcela objasněny. Naše analýzy ukazují …více
Abstract:
The plant hormones cytokinins (CKs) mediate a large spectrum of developmental and physiological processes in Arabidopsis thaliana. The response to CK can vary in diverse organs and tissues, in particular the response to CKs seems to be opposite in the shoot and root. However, the molecular mechanisms underlying the shoot and root specific targets of CK regulation remain to be clarified. Our analyses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 3. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Kamínek, CSc., prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta