Agnieszka Szmitkowska, M.Sc.

Disertační práce

Strukturní a funkční analýza regulačních domén, které se podílejí na přenosu hormonálních signálů u Arabidopsis thaliana

Structural and functional analysis of regulation domains involved in hormonal signal transfer in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Rostlinné hormony (fytohormony) jsou skupinou růstových regulátorů odpovědných za vývojové a fyziologické procesy během životního cyklu rostlin. Mezi fytohormony patří i etylén, který je odpovědný mimo jiné za dozrávání plodů, stárnutí listů a reakci na stres. Cílem této práce bylo studium struktury a funkce regulačních domén etylénového receptoru ETHYLENE RESPONSE1 (ETR1) z rostliny Arabidopsis thaliana …více
Abstract:
Plant hormones (phytohormones) are a group of growth regulators responsible for numerous developmental and physiological processes during the plant life cycle. Ethylene is a gaseous phytohormone responsible among others for fruit ripening, leaf senescence and stress responses. The focus of this thesis is the study of the structure and function of intracellular histidine kinase (HK) and receiver (RD …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Kopečný, Ph.D., Dr. Virtudes Mira-Rodado

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta