Anna KREJČOVÁ

Diplomová práce

Historie sociální péče o duševně nemocné v Československu ve 20. století

History of the social care about psychiatric klients in Czechoslovakia in 20. century
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem sociální péče v Českých zemích od počátku 20. století, a to především ve vztahu k duševně nemocným. V úvodu práce jsou vymezena specifika cílové skupiny, dobový pohled na lidi postiţené duševním onemocněním v jednotlivých údobích od starověku a ?péči,? která jim byla poskytována. Popisuje péči ze strany státu, obecní samosprávy a především péči, poskytovanou tradičně …více
Abstract:
Thesis deals with the development of social care in Czech countries from the beginning of the 20th century, especially with respect to care of persons with mental illness. In introduction of the thesis there are defined the specifics of this persons, the view of them in the various periods in the past from antiquity and the care, which was provided to them. Thesis describes this care from the state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012
Zveřejnit od: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČOVÁ, Anna. Historie sociální péče o duševně nemocné v Československu ve 20. století. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem