Tereza ŠRÁMKOVÁ

Bakalářská práce

Fundraisingový plán pro vybranou neziskovou organizaci

Fund-raising plan for chosen non-profit institution
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje kapitolu věnovanou neziskovým organizacích, jejich typologii a právním formám. Z právních forem jsou zmíněny spolky, ústav, nadace a nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a sociální družstvo. Dále je zmíněn marketing neziskových organizací. Druhá kapitola se zabývá fundraisingem, úlohou dárců a fundraisera. Závěr teoretické části uvádí zásady fundraisingu …více
Abstract:
The bachelor thesis contains a chapter regarding non-profit organizations, their typology and legal forms. There are associations, institute, foundation and endowment fund, registered churches and religious societies and social cooperative mentioned in terms of those legal forms. The marketing of non-profit organizations is also mentioned. The second chapter deals with fundraising, the role of a donor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Králová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Fundraisingový plán pro vybranou neziskovou organizaci. Cheb, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/