Bc. Lucie Kempná

Bakalářská práce

Účetní audit podniku a audit finanční situace

The Accounting Audit in an Enterprise and Auditing of a Financial Situation
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je audit účetní závěrky a audit finanční situace podniku. Věnuje se vymezení podstaty a významu auditu, jeho právní úpravě, jsou zde popsány jednotlivé fáze auditu účetní závěrky a charakterizovány základní skupiny poměrových ukazatelů, které lze využít k auditu finační situace. Následně je popsán průběh auditu účetní závěrky u vybrané společnosti a pomocí zvolených poměrových …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the accounting audit and auditing of a financial situation. The work is focused on explanation the principle and importance of the audit, legal regulations, the process of auditing and basic groups of financial ratios which can be used to auditing of a financial situation. Consequently, the process of aufiting in a selected company is described and using financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kempná, Lucie. Účetní audit podniku a audit finanční situace. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní