Bc. Iveta SKOČKOVÁ

Master's thesis

Hodnocení antimutagenních účinků rostlinných extraktů pomocí Amesova testu

Evaluation of antimutagenic effects of the plant extracts using the Ames test
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku vybraných rostlinných extraktů, které jsou stále častěji používány jako léčivé látky proti oxidačnímu, mutagennímu popř. karcinogennímu poškození buněk. V teoretické části práce jsou popsány sloučeniny získávané z rostlin, které mohou mít účinky prospěšné pro zdraví např. polyfenoly, antokyany, karotenoidy nebo vitamíny. Dále jsou podrobněji prostudovány …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on the characteristics of selected plant extracts which are more and more used as medicinal substances against oxidation, mutagenic, eventually carcinogenic cell damages. In the theoretic part, there are described compounds acquired from the plants, which might be beneficial to health, such as polyphenols, anthocyanosis, carotenoids and vitamins. Additionally, there were studied …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKOČKOVÁ, Iveta. Hodnocení antimutagenních účinků rostlinných extraktů pomocí Amesova testu. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Experimental Biology