Bc. Aleš Stuchlík

Master's thesis

Hrubý domácí produkt jako měřítko blahobytu?

Gross domestic product as a measure of welfare?
Abstract:
Diplomová práce Hrubý domácí produkt jako měřítko blahobytu se zabývá konstrukcí indexu blahobytu za použití vybraných ukazatelů. První část se zabývá představením již existujících indexů blahobytu. Ve druhé části je nejdříve provedeno zhodnocení jeho vypovídací schopnosti vzhledem k HDP na osobu. Po zhotovení indexu blahobytu pro vybrané státy je provedena komparace z hlediska jednotlivých států a …more
Abstract:
Master thesis Gross domestic product as a measure of welfare deals with construction of welfare index with using selected indicators. The first part is concentrated on describing the existing welfare indices. In the second part, there is evaluated explanatory power of welfare index in relation to GDP per capita. After making index for selected countries it is conducted a comparative analysis for individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta