Jiří Hron

Disertační práce

Risk Analysis and Pricing of Retail Energy Contracts

Analýza rizik a oceňování energetických retailových kontraktů
Anotace:
Abstrakt Předkládaná dizertační práce se zabývá aplikací statistických metod a přístupů v energe-tickém byznysu. Modelování a oceňování rizik v energetice je mladou disciplínou, která se objevila teprve s nedávnou liberalizací. Prvním cílem je tedy vysvětlení specifických prin-cipů obchodování s energiemi v nezbytně nutné míře tak, aby i čtenář bez předběžných znalostí pochopil jak podstatu rizik, …více
Abstract:
The presented dissertation is focused on the applications of statistical methods and ap-proaches applied in the energy business. The need for the modeling of energy risks arose only recently when the energy business was opened to competition. Therefore, the prima-ry aim of the dissertation is to clarify the main principles of the energy business which are necessary for understanding both risk principles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Luboš Marek
  • Oponent: Jiří Málek, Jiří Krtička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43798

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika