Bc. Aleš Stuchlík

Diplomová práce

Hrubý domácí produkt jako měřítko blahobytu?

Gross domestic product as a measure of welfare?
Anotace:
Diplomová práce Hrubý domácí produkt jako měřítko blahobytu se zabývá konstrukcí indexu blahobytu za použití vybraných ukazatelů. První část se zabývá představením již existujících indexů blahobytu. Ve druhé části je nejdříve provedeno zhodnocení jeho vypovídací schopnosti vzhledem k HDP na osobu. Po zhotovení indexu blahobytu pro vybrané státy je provedena komparace z hlediska jednotlivých států a …více
Abstract:
Master thesis Gross domestic product as a measure of welfare deals with construction of welfare index with using selected indicators. The first part is concentrated on describing the existing welfare indices. In the second part, there is evaluated explanatory power of welfare index in relation to GDP per capita. After making index for selected countries it is conducted a comparative analysis for individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta