Bc. Lenka Grygarová

Bakalářská práce

Trestné činy páchané na ženách a dětech, se zaměřením zejména na §§ 215 a 215a Trestního zákona

Crimes against Woman and Children, primarily in accordance with §§ 215 and 215a of the Criminal Code
Anotace:
Násilí páchané na ženách a dětech jsou v posledních letech stále více diskutovaným problémem , který znamená zásadní porušování lidských práv . Bakalářská práce „Trestné činy páchané na ženách a dětech, se zaměřením zejména na §§215 a 215a Trestního zákona“ pojednává o české trestněprávní úpravě a kriminologických aspektech společensky nežádoucího jevu tzv.domácího násilí. Tento negativní fenomén, …více
Abstract:
Problem with violence committed on women and children has been in past years more and more discussed and means essential violation of human rights. This bachelor work called “Crimes against women and children, primarily in accordance with §§ 215 and 215a of the Criminal Code“ deals with Czech criminal regulation and criminological aspects of undesirable phenomenon also called as domestic violence. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta