Bc. Eva Volaninová

Master's thesis

Využití výstupů finanční analýzy v podnikové ekonomice

Use of financial analysis outputs in business economy
Abstract:
Diplomová práce prezentuje výstupy finanční analýzy účetních výkazů státního podniku Horské lázně Karlova Studánka. Cílem diplomové práce je navrhnout postupy při využití finanční analýzy v řízení podnikové ekonomiky. Podstatnými zdroji informací pro vypracování diplomové práce je česká literatura a veřejně dostupné výroční zprávy, resp. účetní výkazy státního podniku k jednotlivým rokům. Práce zahrnuje …more
Abstract:
The diploma thesis presents the results of the financial analysis of the financial statements of the state enterprise Horké lázně Karlova Studánka. The aim of the diploma thesis is to design procedures for the use of financial analysis in the management of business economics. Significant sources of information for the elaboration of the diploma thesis are Czech literature and publicly available annual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2020
  • Supervisor: Ing. Karel Stelmach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management