Jakub ZEISEK

Bakalářská práce

Regulace otáček asynchronního motoru

Speed control of an asynchronous motor
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pohony s asynchronním motorem s kotvou na krátko. V práci jsou popsány jednotlivé části motoru, způsoby rozběhu a vybrané typy řízení pohonu a měnič. Vybrané typy řízení jsou popsány a realizovány v prostředí MATLAB/Simulink. Jednotlivé algoritmy řízení porovnány na simulačním modelu pohonu řadou simulací přechodových dějů.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the asynchronous machine with squirrel cage. The thesis describes parts of the motor, variations of the motor start-up, selected control techniques of the drive and converter. Selected control techniques are described and implemented in MATLAB/Simulink. Control algorithms are compared on the simulation model by the simulation of transient states.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Votava

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEISEK, Jakub. Regulace otáček asynchronního motoru. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika