David Kramár

Diplomová práce

Simulace přímého řízení momentu asynchronního motoru

Direct Torque Control Simulation of Induction Motor
Anotace:
Tématem této diplomové práce je simulování přímého řízení momentu asynchronního motoru, jenž je napájen z nepřímého měniče kmitočtu s napěťovým meziobvodem. V této práci jsou uvedeny možnosti řízení otáček asynchronního motoru, detailněji je probrán princip přímého řízení momentu a magnetického toku statoru a jeho konkrétní metody. Práce je zaměřena především na Takahashiho metodu a metodu s PWM modulátorem …více
Abstract:
The theme of this diploma thesis is simulation of the direct torque control of induction motor. This motor is supplied by an indirect frequency converter with DC voltage link. In this thesis are mentioned the possibilities of the control of the induction motor speed. There is also explained the principle of direct control of torque and stator magnetic flux in more detail and methods of this control …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Brandštetter
  • Oponent: Ivo Neborák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava