Ing. Ondřej Hněvkovský

Diplomová práce

SWOT analýza firmy

SWOT analysis of the company
Anotace:
Tématem této diplomové práce je SWOT analýza firmy, tedy analýza silných a slabých stránek firmy, příležitostí a hrozeb působících na firmu z vnějšího okolí. SWOT analýza je významnou součástí analýzy situační, poskytuje souhrnný přehled o možnostech zkoumaného subjektu na základě výstupů z ostatních analýz, jako jsou například STEEP analýza, analýza Porterových pěti sil nebo finanční analýza. Těmito …více
Abstract:
The aim of this work is to provide SWOT analysis of the firm. SWOT analysis consists of considering strengths, weaknesses, opportunities, and threats relevant to the firm. It is also an important part of situational analysis. Moreover, it takes into account outputs of other relevant analysis; such as STEEP analysis, financial analysis, and Porter´s five forces analysis. These topics, besides many more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace