Theses 

Úloha marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce – Bc. Alexey Makarov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alexey Makarov

Bakalářská práce

Úloha marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce

Rolle marketing communications in municipality marketing management

Anotace: Abstrakt Bakalářská práce je věnována problematice marketingové komunikace města Karlovy Vary. V rámci práce byly analyzovány silné a slabé stránky současné marketingové strategie města a vytvořena doporučení pro zvýšení návštěvnosti Karlových Varů a jejich popularity jak ze strany českých turistů, tak i zahraničních. Cílem práce je na základě analýzy města Karlovy Vary zjistit, jakou roli má marketingová komunikace v marketingovém řízení konkrétního města. Dalším cílem je ujistit a vyhodnotit marketingové nástroje, které město Karlovy Vary využívá.

Abstract: Abstract Bachelor thesis is devoted to problems of marketing communications of Karlovy Vary. Within the paper were analyzed the strengths and weaknesses of the current marketing strategy of the city and made recommendations to increase traffic of Karlovy Vary and its popularity for both Czech and foreign tourists. The aim of the work is based on an analysis of Karlovy Vary to determine which role marketing communication has in marketing management of a particular city. Another goal is to assure and evaluate marketing tools that Karlovy Vary uses.

Klíčová slova: Klíčová slova, Marketing, marketingová koncepce, marketingový mix, marketing měst a obcí, geomarketing, Karlovy Vary Keywords, marketing concept, marketing mix, marketing of towns and villages, Karlovy Vary

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz