Bc. Dominika Hejlíková

Bachelor's thesis

Podpora prodeje vybraného produktu a její vyhodnocení

Sales promotion a selected product and its evaluation
Abstract:
Název této bakalářské práce je „Podpora prodeje vybraného produktu a její vyhodnocení“, kdy podpora prodeje je doplněna o event marketing, který bude využit jako její nástroj. Smyslem je vytvořit událost založenou na podpoře prodeje vybraných produktů, které budou během akce zákazníkům přiblíženy formou ochutnávek pokrmů. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává …more
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is „Sales promotion a selected product and its evaluation“. Sales promotion is improved with event marketing which is used as its tool. Aim is to create event based on sales promotion of selected products, which will be presented to customers in the form of tasting dishes. This thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part discusses marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Reader: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní