Theses 

Skupinová práce očima vysokoškolských studentů – Bc. Martina Trechová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Trechová

Diplomová práce

Skupinová práce očima vysokoškolských studentů

Group work through the eyes of university students

Anotace: Tato diplomová práce s názvem Skupinová práce očima vysokoškolských studentů se zabývá problematikou skupinové práce z pohledu studentů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na vymezení pojmů skupinové práce a jejích charakteristik, na studenty vysokých škol jejich charakteristiku a specifické projevy chování vůči skupinové práci. Druhá část popisuje metodologii kvalitativního výzkumu a výsledky výzkumu, který byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Cílem této práce bylo prozkoumat a popsat, jak studenti předmětů Kvalitativní výzkum a Kvantitativní výzkum vnímají skupinovou práci a to vzhledem k tvorbě skupiny, rolím v týmu, způsobu komunikaci ve skupině, vnímání spolupráce, ambicím na výslednou známku apod.

Abstract: This thesis called Group work through the eyes of university students deals with university student's attitude towards field of group work. The thesis is divided into two parts. The first part is focused on definition of terms concerning group work and its characteristics, university students and their characteristic together with their specific behaviour towards group work. The second part describes methodology of quality research performed by semistructured interviews. The aim of the thesis was exploration and description the way how students of subjects Quality Research and Quantity Research perceive group work with regard to creation of group, team roles, way of communication inside the group, perception of cooperation, ambitions towards resultant mark etc.

Klíčová slova: skupinová práce, student, skupina, kvalitativní výzkum, group work, group, quality research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz