Martin Liška

Diplomová práce

Finanční analýza společnosti Shell Czech Republic, a.s.

Financial analysis of Shell Czech Republic, a.s.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy společnosti Shell Czech Republic, a.s. za období 2008 – 2015. Práce obsahuje dvě základní části – metodickou a praktickou. Úkolem metodické části je teoretické vymezení finanční analýzy a poskytnutí informačního základu pro část praktickou. V praktické části je již provedena samotná finanční analýza vybrané společnosti, včetně mezipodnikového …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to perform a financial analysis of the Shell Czech Republic, a.s. company from 2008 – 2015. Thesis contains two main parts – methodical and practical. The task of the methodical part is to theoretically define financial analysis and to provide informational basement for the practical part. In the practical part is performed financial analysis of selected company, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2017
  • Vedoucí: Jaroslava Holečková
  • Oponent: Václav Vácha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71552