Lucie Šimůnková

Bakalářská práce

Position of women in company Lagardere Travel Retail

Postavení žen ve společnosti Lagardere Travel Retail
Anotace:
Tato bakalářská práce studuje postavení žen v práci, konkrétně ve firmě Lagardère Travel Retail v České Republice. V teoretické části práce se zaměřím na situaci žen ve světě v oblasti byznysu ale take na postavení žen v politice, což ovlivňuje bysnysové prostředí v daném státě. V praktické části zkoumám situaci ve firmě Lagardère Travel Retail. Budu popisovat hierarchii firmy a přítomnost žen na různých …více
Abstract:
The thesis is studying the position of women in business, specifically in Lagardère Travel Retail in the Czech Republic. In the theoretical part, I will focus on the situation of women in the world in business but I will also mention fields like politics which have an influence on the business environment of the country. The practical part assesses the situation in Lagardère Travel Retail. It will …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Jitka Volfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72997

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business