Bc. Daniela Rakušanová

Master's thesis

Fúze v travel retail

Mergers in travel retail
Anotácia:
Cílem diplomové práce je porovnat přístup ÚOHS a Evropské komise k vymezení relevantního trhu a posuzování fúzí v odvětví travel retail. Ve druhé kapitole se zaměřuji na legislativní rámec EU a ČR v oblasti spojování soutěžitelů. Třetí kapitola obsahuje obecné guidelines Evropské komise a ÚOHS k vymezení relevantního trhu a posuzování fúzí doplněné o ekonomická doporučení. Ve čtvrté kapitole se zabývám …viac
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to compare the approach of the Office for the Protection of Competition and the European Commission to definition of the relevant market and to the assessment of mergers in travel retail. In the second chapter I focus on merger legislation of the European Union as well as of the Czech Republic. The third chapter includes general guidelines of the European Commission …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedúci: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Antonín Smolík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy / Economic Policy

Práce na příbuzné téma