Bc. Daniela Rakušanová

Master's thesis

Fúze v travel retail

Mergers in travel retail
Abstract:
Cílem diplomové práce je porovnat přístup ÚOHS a Evropské komise k vymezení relevantního trhu a posuzování fúzí v odvětví travel retail. Ve druhé kapitole se zaměřuji na legislativní rámec EU a ČR v oblasti spojování soutěžitelů. Třetí kapitola obsahuje obecné guidelines Evropské komise a ÚOHS k vymezení relevantního trhu a posuzování fúzí doplněné o ekonomická doporučení. Ve čtvrté kapitole se zabývám …more
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to compare the approach of the Office for the Protection of Competition and the European Commission to definition of the relevant market and to the assessment of mergers in travel retail. In the second chapter I focus on merger legislation of the European Union as well as of the Czech Republic. The third chapter includes general guidelines of the European Commission …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2022
  • Supervisor: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Antonín Smolík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy / Economic Policy