Martina KORCHOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Péče o ženu v průběhu rizikového těhotenství

Care for Women in the Course of High-risk Pregnancy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá péčí o ženu v průběhu rizikového těhotenství. Obsah práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické část práce pojednává o obecných poznatkách rizikového těhotenství, dispenzarizaci rizikového těhotenství, hospitalizaci ženy na oddělení rizikového těhotenství, ošetřovatelskou péči porodní asistentkou. V poslední kapitola teoretické části je zaměřena na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the care of a woman in the course of high-risk pregnancy. Thesis of this work are devided into theoretical and practical part. The theoretical part oves attention to the general knowledge of high-risk pregnancy, dispensarisation of involved women, thein hospitalisation in special departments and midwife nursing care. The last theoretical charter think over the psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORCHOVÁ, Martina. Péče o ženu v průběhu rizikového těhotenství. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka