Patrik Kovář

Bachelor's thesis

Podpora rozvoje osobních znalostí: Role systémů odměňování v organizaci

Encouraging personal knowledge development: The Role of Organisational Reward Systems
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze vlivu systému odměňování na rozvoj osobních znalostí zaměstnanců v konkrétní organizaci. Teoretická část seznamuje s poznáním v oblasti vzdělávání, rozvoje a odměňování zaměstnanců. V empirické části je představen vybraný podnik, a nejen jeho systém odměňování, ale i systém vzdělávání a rozvoje. Na základě rozhovorů, interních dokumentů a dotazníku je zhodnocen …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the influence of the reward system on the development of personal knowledge of employees in a particular organization. The theoretical part introduces the knowledge in the field of education, development and rewarding of employees. The empirical part presents a selected company, and not only its reward system, but also the system of education and development …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedúci: Mag. Dr. Eva Born
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta