Bc. Tomáš Janeček

Bakalářská práce

Zhodnocení volně dostupných softwarů pro zpracování radarových dat

Evalution of open-source software for radar image processing
Abstract:
The main objective of this thesis is to evaluate open-source software for radar image processing. For this purpose have been chosen freely available software SNAP and PolSARpro from ESA and for comparison, also a commercial software Geomatica from PCI Geomatics. This thesis includes a short theoretical introduction to remote sensing and explains the principle of radar scanning. Furthermore, it provides …více
Abstract:
Hlavným účelom tejto práce je zhodnotenie voľne dostupných softvérov pre spracovanie radarových dát. Na tento účel sú vybrané voľne dostupné softvéry SNAP a PolSARpro od spoločnosti ESA a pre porovnanie aj komerčný softvér Geomatica od spoločnosti PCI Geomatics. Práca obsahuje krátky teoretický úvod do problematiky diaľkového prieskumu Zeme a vysvetľuje princíp radarového snímania. Ďalej poskytuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika