Mgr. Lucie Holakovská

Diplomová práce

Použití dodacích podmínek INCOTERMS v praxi mezinárodního obchodu

The Application of INCOTERMS Delivery Conditions in International Business Practice
Anotace:
Nejčastějším smluvním ujednáním je bezpochyby kupní smlouva. Mezinárodní kupní smlouva je právním základem pro uskutečnění jednotlivé obchodní operace, ať již se jedná o dovoz či vývoz zboží nebo o intrakomunitární transakce. Pro zjednodušení uzavírání jednotlivých mezinárodních kupních smluv používá většina obchodníků z celého světa tzv. dodací doložky. Těmi nejznámějšími jsou dodací doložky INCOTERMS …více
Abstract:
There is no doubt that contract of sale is the most common contract in the international business practise. The International contract of sale is a legal basis for realization any business transaction, like an importation of goods, exportation of goods or inra-community transaction. Due to simplification of any international contracts of sale almost all businessmen all over the world use special delivery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta