Theses 

A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o. – Monika LOVECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Monika LOVECKÁ

Bakalářská práce

A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o.

A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is the analysis of the business ethics in Niveko, s.r.o. and afterwards the formation of a proposal for an Ethical Code. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of the theoretical terms based on a literature search and afterwards analyze the development and importance of ethics in business. The practical part of the thesis analyzes the current state of business ethics in the corporation Niveko, s.r.o. with regards to its history and present. The sources for this survey are intra-plant standards and questionaries? among employees. The end consist the outline of analysis results and interpretation of recommended changes having potency to effectiveness and stability of the company.

Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza stavu podnikové etiky ve společnosti Niveko, s.r.o. a následné zpracování návrhu etického kodexu. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické části. V teoretické části práce jsou na základě literární rešerše definované teoretické pojmy a poté následuje analyzovaný vývoj a důležitost etiky v podnikání. Praktická část práce analyzuje současný stav podnikové etiky ve společnosti Niveko, s.r.o. s ohledem na její historii a současnost. Zdrojem pro tento průzkum jsou vnitropodnikové normy a dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti. V závěru jsou uvedeny výsledky šetření a interpretace doporučených změn vedoucích k efektivitě a vyšší stabilitě firmy.

Keywords: etika, odpovědnost, etika v podnikání, etický kodex, podnikatelské prostředí

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30615 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

LOVECKÁ, Monika. A Code of Ethics Proposal for Niveko, s.r.o.. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz